Du har sgt p: *opmuntr*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 27. juli 1859
Fra: H. S. Pilegaard   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Aalborg 27 Juli 1859

re Medbroder i Christo

Vr kjr Du skal see alle Vanskeligheder forsvinder

Hr Du nu min rede Hr. Andersen jeg har et Par Ord at lege Dig paa Sinde, netop om at vre Christen. Det er ingen let Sag! Du som indlger Dig saa megen re hos Menneskene, troer Du at Du er en Christi Discipel! Troer Du at det er Gud velbehagligt med al den Pjat og Pjank og Vrvl, som Du saa herligen skildrer og fremstiller som om det var det hieste Gode, nogen kunde Lre! Nei Sandelig siger jeg Dig, det er at vre Christi Korses Fiende, hvis Ende er Fortabelsen af det Evige Liv! Guds udnaade og Straf Flger paa Syndet, det maa Mand altid betnke. Tnk! Tnk Du bare Hvor mange Unge Mennesker liger Du ikke i Grav med dine Eventyr og Satans Sentenser, som Du praled med. Det er ikke af Gud, men af Djvlen, hbor grueligt er det ikke at vre Djvlens Tjener og Mund Tolk her i denne syndige Verden! Tnk Dig bare hvormange unge og udskyldige Sjle kaster Du ikke i Helvede med din fortrvede Tale og giftige Skrifter som Du har udspredt alle Vegne. Du er nu en Menneskefordrver, Jesus sagde Frygter ikke for dem som slaaer Legemet ihjel, De kunde ikke ihjelslaae Sjelen! Men vogt Eder for Dem som kan kaste baade Sjl og Legeme i Helvede, see Du det er vor Frelsers egne Ord! Altsaa har og Spaaet om Dig og ladet os vidde at Du er hans Fjene, og vi skulde vogte os for Dig, og Dine fordrvede Skrifter, og alt det Pjat, og dit Hjertes Paafund! beder for Gud om at Din Synd maatte forlades Dig, som Apostlene siger til Kjettere og Guds Bespottere. Hvor mangen Yngling suger ikke Gift af dine fordrvede Skrifter, ja Du forgiver Dem for hele Deres Livs Tid, Baade her og hisset. Ja Du frer Dem paa Lidenskabens Vei og Syndens Ulyksalighed flger, ja var Gud ikke med dem Falt De vel alle i Graven! som er bleven dine Tilhngere, men Guds Kraft er strre en Djvlens Roes og re. Men det er vel Dig bekjendt at Verdens Venskab er Guds Fjenskab, og der ganske bestemt Raabes vee over Dig i Himlen af Guds Engler. Derfor! O! Mennesker; Tnk Eder om Fr i skal kaldes for Guds Dom! See Dig nu for, hvorledes det staaer sig i Dit Hjertes Bog, om Du i Virkeligheden har noget, som Du kan Glde Dig over Betnk om Du nogen Sinde har bedet Gud! om Styrke og Bistand! til at udrette Dine Gjerninger, Har saa denne Din Bn vret og Rigtigt af det ganske Hjerte, ellers er Du faret Frem i Dit eget Hjertes Paafund.. og det er jo ond for alle Mennesker, derfor brugt tiden og Tnk. Paa Evigheden, Tag nu dette ieblik, ja dette ieblik og Tnk dig om, Fr du skal kaldes for Guds Dom, ja lad os skjelve for Guds store Vredes Domme og vende om fr disse til os komme, det er ingen let Sag, det at Vre Christen, man narer saa let sig selv, ja saa uendelig let sig selv, og Man narer sig for sin Evig Salighed og gaaer Tabt af det Evige Liv, Vogt dig for med saarende Samvittighed, til Engang vil du ... bivaagne, da vil der blive mrkt og end stor Rdsel, og forfrdelse i det indre, ja du vil maaskee nske dig dine Barndoms uskyldige dage Igjen, som dog aldrig kan kaldes tilbage, nu ikke en Minut kan du kalde tilbage. Det er gjort let gjort vee dig blive Beskjmmet. For den alviden Gud! Du som Forestiller dig som Menneskeven endskjndt du er den vrste Mennske Fordrver Der nogen Sinde har vret under Solen. Siden Djvelen i en Slanges Skikkelse forfrte vore Frste Forldre, hvor Om vi alle siden efter med med fik og Graad og jammer. Sygdom Og elendighed, som flde vore Dage, Herre Gud. Himmelse Fader Forbarm dig over os alle arme Syndige Mennesker Som er sat i denne Jammer Daehl, Heree vr os Naadig For Jesu Christi Skyld! Herre Gud! Himmelske Fader Styrk os med din gode Aand! der kan lede os paa den Rette Vei Herre drag alle Vilfarende Sjle til Dig. Herre lad det ord lyse for os paaveien at vi ei Falde i Graven eller Djvelsens Strikke. Herre fri Os alle Fra den Evige Fordmmelse, og fr os Til den Naades kilde, at vi maa nyde en leskende Drik, For vore Sjelle, og til sist den Evige Glde, i det himmelske Paradis! Amen" det vre nu min afskes Hilsen til Dig. I det beste nske at du maate vende dit Hjerte til Gud. Frygt mit barn den sande Gud, r hans Navn r ligel hans Bud Hellig hol Din Hvile Dag, lev Forldre til Behag, Drb ei nogen D, stjl Ei, vr ei Falsk i Ord, skye alt ondt som i dig Boer! Giv du mattee Lev efter tide Lre Guds Ord!

H. S. Pilegaard

Kjre Ven! jeg skiver ikke for at Dmme!

Eller fordmme dig eller nogen, til Gud! tilhre

Alene Magten og ren! vi har intet med

Sligt at gjre, det er ikke vor Gjerning men

Guds Gjerning, jeg vil gjerne opmuntre Dig til:

At Tage frem det Regnebredt

og Skriv dit Livs Dage,

See til at Du kan sondre Ret

Og Tnke dig tilbage.

Hvad du har gjort de mangen Aar!

Med Digt har pragtiseret!

Tnk sikke Sjl, ditt Gjerning staaer,

I guds Register skreven

Kommer alle til Guds Rige, dette Raaber Jesus nu!

Kommer fattige og Rige.

Ven kun Hjerte sind og fra den stolte Verden bort.

Tiden er herefter kort, Vi har andet bestille

End med Verdens Lyst at spille

Lad os flge jesum efter

Og strbe ham af alle Krfter.

Tekst fra: Solveig Brunholm