H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Mimi Holstein-Holsteinborg til H.C. Andersen 5. august 1868

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 5. august 1868
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg 5 August 68


Iaftes modtog jeg Deres kjære Brev bedste Etatsraad! Og iler med at sige Dem Tak fordi De vil skjenke os et Besøg om det end dennegang bliver næsten alt for kort. Kunde De være kommen paa Løverdag istedetfor Mandag, saa havde vi dog profiteret 2 Dage men det passer maaskee ikke med Deres øvrige Planer. Hvis / jeg altsaa ikke hører fra Dem forinden saa venter jeg Dem paa Mandag og finder da vores Vogn ved Deres Ankomst med Godstoget (Middagstoget) til Sorø. I øvrigt beklager jeg at De af Hensynsfuldhed ikke kan bryde op med Morgentoget, thi det bliver en forfærdelig heed Reise midt paa Dagen.

Vanda har bestemt at blive her til den 14de; vores Afreisedag kan jeg ikke bestemme førend efter min Holsteins Hjemkomst fra Stokholm. Jeg stoler paa Deres Overbærenhed, / hvis den forestaaende lille Reise give mig som Huusmoder noget Mere at foretage forud, og mit elendige Helbred nøder mig dog ogsaa ofte til at trække mig tilbage - men De er husvant kjære Andersen! Og os Alle saa inderlig kjær, saa jeg egentlig frembærer mange hjertelige Tak naar De vil blive hos os og tage til Takke til den 15de - som De skrev - og hvor jeg antager at De vil kjøres til Korsør for derfra / at fortsætte Reisen til Frijsenborg. Deres lille Gudsøn takker specielt for alle de hjertelige Ønsker. Deres Beskrivelse om det Kongl. Brudepar læstes høit af mig ved Thebordet og vakte almindelig Glæde og Vandas i Særdeleshed tør jeg nok sige. Ihvorvel Dronningen jo skrive til hende saa have vi dog egentlig ikke hørt nogen Beskrivelse om hvilket Indtryk Prindsesse Luise har gjort paa Andre, saa at Deres ret bragte, hvad vi længtes efter at høre, og De vil jo ikke finde det indiscret af mig at jeg atter sender denne til / min Holstein, da han som Kong Carls Gjæst paa Ulriksdal maaske nok faa Leilighed paa de ensomme Promenader at gjentage for Kongen Deres Ord, der ikke kunne Andet end glæde Jelfeld kan De være vis paa at min Mand ikke misbruger Deres Meddelelse da han er meget forsigtig og discret.

Nu hjertelig Levvel med de bedste Ønsker for fuldkommen Helbredelse til vi ses.

Ulrik Adolffs Reiseroute er blevet / forandret. Istedetfor at gaae til Schweitz, tage de op paa Rhinen til Strasbourg, derfra til Leiren ved Chalan, sa til Paris hvor de vilde tilbringe Napoleonsdagen og saa hjem.

Med Hjertelighed og Trofasthed og mange Hilsner fra Søster og Børn anbefale sig til Deres Venskab Deres hengivne

Mimi Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus