Dato: 10. juni 1870
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg fredag [10/6 1870]

Min kjre Etatsraad!

Jeg har skrevet til fru Scavenius for at forklare hende hvor det gjr mig ondt at det bliver mig umuligt at tage imod Deres kjre Beg frend Lverdag den 18 Juni /

Men jeg frygter saa meget for at De skulde straffe mig ved saa slet ikke at komme til os - og det vilde gjre mig saa ubeskrivelig ondt.

Jeg maae i dag eller i morgen til Kjbenhavn og tr ikke love mig hjemme frend til den 18de. Det er saamn ingen For??, men ligefremt forskjellige Pligter som byde mig det. Og mit Haab staaer til Deres kjre fru Scavenius og den elskvrdige Grevinde / Lilly at De vilde hjlpe skjndt dette kunde synes meget ubeskedent af mig og hvis det seer saaledes ud, da maa De endelig tage mig i Forsvar. Skulde der netop i de Dage vre Vanskelighed med Befordringen, da beder jeg dem uforbeholdent disponere over vort til at hente Dem.

[P tvrs af side 1:]

Jeg skrev forleden et lille Brev til fru Melchior, min Bodild skulde bringe hende Tusind Hilsener fra Deres smaae

[P tvrs af side 2:]

Venner mine kire Brn - til Deres gamle trofaste hengivne

Mimi Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus