H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Mimi Holstein-Holsteinborg til H.C. Andersen 25. maj 1863

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 25. maj 1863
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg D. 25 April 1863

Kjære Professor Andersen.

Det er ret een stor Glæde De bereder mig ved Deres venlige Brev med den hjertelige Melding. Min Husbond er jo desværre igjen i Rigsraadsmødet og kan altsaa atter ikke dele med mig den Fornøielse at modtage Dem i vort Hjem og jeg var derfor i første Øieblik tvivlsom om det vilde være ubeskjedent af mig at modtage Dem, medens jeg er alene.

Medens De altsaa maa tage tiltakke med mig og Børnene. Men min Holstein fordrev enhver Betænkelighed. Frøken Bartholin har siden længere Tid havt isinde at besøge mig og jeg tænker og formoder at det vil paaskynde hendes Beslutning naar hun hører - at hun om kort Tid kan mødes her med Dem. Jeg har naturligviis efter, efter siden vi saaes tænkt og talt om Dem og jeg har med Begjærlighed grebet efter hvert Ord

/

som De sendte hjem og som jeg kunde naae. Men De har vist medbragt en stor Skat af Erindringer og Indtryk og jeg glæder mig og er Taknemmelig med Deres mange andre Tilhængere at turde nyde mere godt deraf. Midt i Mai vil ogsaa Danneskjold vende hjem; Wanda har da lovet mig Deres Besøg. Jeg troer det vilde gjensidigt fornøie Dem at mødes her, iukkesandt? Jeg glemmer aldrig hvor elskværdig og gdo De var imod den kjære unge Pige dengang De saae hende her da hun var

/

meest bedrøvet. Hvor ?? Foraaret nu er taget nu, og dog er det koldt i disse Dage. Pas godt paa at De holder Dem rask herhjemme! - I disse Dage har min Holstein Ferie, han lade Dem ret meget hilse og sige som Børnene: Juble Dem et Velkommet imøde. Paa Rosendahl hvortil Vorherre i denne Tid har sendt Sorg og Stilhed - mødtes jeg til en Familiefest i Defteraaret med Baronesse Jonna. Jeg seer hende jo nu saa sjældent men det er altid et Solglimt og de er som om Aarene lod hendes ydre Skikkelse uberørt, hun ligner endnu stedse en Valkyrie. Hils hende fra mig og lad os altsaa snart høre hvornaar vi tør glæde os til vor kjære Professors ankomst og til hvad Tid Befordringen fra Holsteinborg skal hente Dem, jeg forventes i Nestved for at føre Dem til Deres Venner paa Holsteinborg til Deres venskabeligst hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus