Dato: 18. august 1865
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg d 18 August 1865

Med Lngsel har jeg imdeset Deres kjre Brev min gode Professor Andersen, og gldede ogsaa min Omgivelse ved strax at meddele Brevets Begyndelse, da jeg deraf haabede ret snart at see Dem hos os. Jeg antog at det ogsaa passede Dem bedst at besge os i denne Maaned og har derfor maaskee / undladt i mit sidste Brev at omtale at jeg kun bliver hjemme indtil 1. September. Saalnge bliver nemlig min kjre elskte Sster hos mig og de fiorten Dage af September som hun endnu er her paa Sjlland tilbringes enten paa Christiansholm hos Wanda eller hvis det bliver hende for meget igjen at modtage os Alle, da hun der selv ammer sin lille "Fritze" har vret en deel medtaget efter Daabsdagen m.m. her paa Phnix Men da jeg har lovet at vre med min kjre Leila den Tid hun er her i Landet, saa er jeg desvrre kun i mit Hjem indtil 1. September. I Deres Brev nvnes at Afreise-Dagen den 1. eller 2den December, men jeg tager vist ikke feil ved at forstaaa det som September. Det var jo magels rart for os hvis det ikke / generer Dem for meget, ifald De begyndte Deres Reise saameget tidligere saa at vi alligevel fik den Glde at see Dem her i Maanedens sidste Uge.

Min Holstein skal jo mde i Rigsraadet den 28de dennes og maa maaske alt tidligere tage fra Hjemmet; han vil jo regrette Meget ikke at kunne modtage vores kjre hdrede Gjest men der bliver alligevel Mange tilbage som stte stor Priis paa at kunne tilbringe nogle Dage sammen med Dem. Paa Tirsdag slipper jeg min UlrikAdolf ud af fdre Hjemmet men for det frste er/

[p tvrs af 1. side:]

Flugtens Maal kun Herlufsholm. Gud velsigne og bevare ham der. Med den hjerteligste Hilsen fra /

[p tvrs af 2. side:]

min kjre Sster, min Husbond og al Mngden , er og bliver jeg Deres

taknemmelige trofast hengivne

Mimi Holstein

Admiral Billes kommer paa Onsdag. Jacob Scavenius med sin unge Kone er paa Basns.

Mimi Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus