Dato: 22. juni 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 22 Juni 1855

Kjre, hit beundrede Ven!

takket vre Du for alt det skjnne Du har bragt mig og Hjemmet, takket vre Du og din elskvrdige Kone for Det gode, kjrlige Sind I have for mig!, med hele min Tanke er jeg hos Eder paa denne Eders Slv-Bryllups Dag; et synligt Tegn om mig skulde have fulgt med, nemlig den nye, danske Udgave af mit Livs Eventyr hvortil slutter sig et godt lignende Portrt, men Bogen kommer paa ingen Maade ud fr i Dag otte Dage og ere I da afreiste til Wien vil Hr Delbanco besrge den for mig / til Eder; der ude faaer den da ogsaa lidt mere Betydning end det kunde blive Tilfldet her hjemme mellem anderledes rige Bouquetter. Nu Gud glde og ledsage Dig og din histelskvrdige Kone, gid nye lyse lykkelige Aar rulle op mod Guldbryllups Festen,

din trofaste Ven

H. C. Andersen

Hr Balletmester Borunonville, Ridder af Danebroge &/

[Udskrift:]

Til kongelig Balletmester A. Bournonville Ridder af Danebrog & i Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 22-23)

Kjbenhavn den 22 Juni 1855

Kjre, hit beundrede Ven!

takket vre Du for alt det skjnne Du har bragt mig og Hjemmet, takket vre Du og din elskvrdige Kone for Det gode, kjrlige Sind I have for mig!, med hele min Tanke er jeg hos Eder paa denne Eders Slv-Bryllups Dag; et synligt Tegn om mig skulde have fulgt med, nemlig den nye, danske Udgave af mit Livs Eventyr hvortil slutter sig et godt lignende Portrt, men Bogen kommer paa ingen Maade ud fr i Dag otte Dage og ere I da afreiste til Wien vil Hr Delbanco besrge den for mig til Eder; der ude have den da ogsaa lidt mere Betydning end det kunde blive Tilfldet her hjemme mellem anderledes rige Bouquetter. Nu Gud glde og ledsage Dig og din histelskvrdige Kone, gid nye lyse lykkelige Aar rulle op mod Guldbryllups Festen,

din trofaste Ven

H. C. Andersen

Hr Balletmester Borunonville, Ridder af Danebroge &/

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter