H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til August Bournonville 22. december 1865

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 22. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 22 Dec 1865

Kjære Ven!

Ved din afreise til Paris sagde Du mig at Du var her tilbage igjen ved Juletid; Julen staaer nu for Døren og jeg tænker at Du er inden for Døren; først velkommen! dernæst tak for det gamle Aar og de bedste Ønsker om et godt nyt. Iøvrigt skriver jeg i Dag for at faae et Brev fra Dig igjen, faae lidt at vide om Sundheds Tilstanden i Paris. Jeg har endnu ikke for i Vinter opgivet min Reise til Portugal, og erholder jeg før Nytaar gode Efterretninger om at Cholera har forladt Syd-Frankerige, Spanien og Portugal da reiser jeg midt i Januar. Over Paris gaaer Veien og en Ugestid vilde jeg nok blive der, men jeg veed Intet om Choleraen der, og jeg har Skræk for denne Sygdom; siig mig derfor om den ved din Afreise var ganske borte og hvad Du iøvrigt har hørt om dens Udbredelse i Frankerige. Send dit Brev her til Basnæs over Skjelskjør. Jeg tog fra Kjøbenhavn i Løverdags otte Dage; var et Døgn i Sorø hos den kjære gamle Fru Ingemann, tog derfra til Holsteinborg hvor jeg havde det velsignet og levede i Fornemelsen af at være en velkommen Gjæst. Veiret var der til smukt; endnu blomstrede Roser og Violer i Haven, Svaner i hundredviis laae paa Vandet og Sang, som vare Ordene GaaseSnaddren, men Musiken Klokke-toner. Nu er jeg paa Basnæs; har mine to Stuer ud til Haven, Fjord og Mose, som Udsigten er beskrevet i "Lygtemændene ere i Byen"; her bliver jeg Nytaar over og da vil det vise sig om jeg flyver ud eller overvintrer hjemme. Hils Din elskværdige Frue og dine Børn; tænk, som altid venlig paa mig, og lad mig høre at Du ungdomsfrisk er vendt tilbage og at en ny Ballet løfter sig hos Dig for i et kommende Aar at forfriske os fra Scenen.

din trofaste,

taknemlige H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Basnæs ved Skjelskjør den 22 Dec 1865

Kjære Ven!

Ved din Afreise til Paris sagde Du mig at Du var her tilbage igjen ved Juletid; Julen staaer nu for Døren og jeg tænker at Du er inden for Døren; først velkommen! dernæst tak for det gamle Aar og de bedste Ønsker om et godt nyt. Iøvrigt skriver jeg i Dag for at faae et Brev fra Dig igjen, faae lidt at vide om Sundheds Tilstanden i Paris. Jeg har endnu ikke for i Vinter opgivet min Reise til Portugal, og erholder jeg før Nytaar gode Efterretninger om at Cholera har forladt Syd-Frankerige, Spanien / og Portugal da reiser jeg midt i Januar. Over Paris gaaer Veien og en Ugestid vilde jeg nok blive der, men jeg veed Intet om Choleraen der, og jeg har Skræk for denne Sygdom; siig mig derfor om den ved din Afreise var ganske borte og hvad Du iøvrigt har hørt om dens Udbredelse i Frankerige. Send dit Brev her til Basnæs over Skjelskjør. Jeg tog fra Kjøbenhavn i Løverdags otte Dage; var et Døgn i Sorø hos den kjære gamle Fru Ingemann, tog derfra til Holsteinborg hvor jeg havde det velsignet og levede i Fornemelsen af at være en velkommen Gjæst. Veiret var der til smukt; endnu blomstrede Roser og Violer i Haven, Svaner i hundredviis / laae paa Vandet og Sang, som vare Ordene Gaase-Snaddren, men Musiken Klokketoner. Nu er jeg paa Basnæs; har mine to Stuer ud til Haven, Fjord og Mose, som Udsigten er beskrevet i "Lygtemændene ere i Byen"; her bliver jeg Nytaar over og da vil det vise sig om jeg flyver ud eller overvintrer hjemme. Hils Din elskværdige Frue og dine Børn; tænk, som altid venlig paa mig, og lad mig høre at Du ungdomsfrisk er vendt tilbage og at en ny Ballet løfter sig hos Dig for i et kommende Aar at forfriske os fra Scenen.

din trofaste,

taknemlige H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 42-43)