Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: Oktober 1830
Fra: Caroline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Efteraaret 1830

Gode Andersen!

Tak for Deres lille Brev, som gldede mig meget isr da det gaar saa sieldent paae at nogen skriver mig til; men nu vil jeg ogsaa til Gjengjld glde dem med en Efterretning. De bliver i Aften beundret af et heelt Hstgilde vores Pige Dorthea har i et Par Maaneder ret angreben sig for at lre Ordene og Melodien til deres dende Barn for at kunne synge samme ved denne passende Leilighed, - om der skal danses efter ved jeg imidlertid ikke. - De sprger hvad Jane siger? - ikke andet end alt godt, hun og Moder vedligeholde for det meeste Conversationen hjemme! - Hvordan Gusta svver? - Over Gulv med Lderskoe, thi de mrke regnfulde Skyer see ikke meget indbydende ud. - Louise gjr endnu samme Lykke som forhen. - De sprger ogsaa om min Skolemesterinde er noget bs og traurig? jeg kan i Grunden ikke klage, hun kunde vre vrre. Det er vel at de i deres Overskrivt erindrer mig om, at jeg ikke er confirmeret og altsaa endnu ingen fuldkommen Dame, jeg havde i modsat Tilflde hverken kunnet eller villet skrive dem til, da jeg jo maatte befrygte, at de kunde faae isinde at udgive et Sidestykke til deres Erindringsblad hvori der forekom Prver af Damernes Brevstil - og der skyttede jeg sandelig ikke om at vre med. - Jeg skal hilse dem fra Jette og rose dem fordi de var saa peen at sende os Corecturen paa deres 3 nye Digte som vi alle finde srdeles smukke - isr det Frste, det andet er maaske hiere og mere poetisk riigt; men det Frste er saa rrende saa heinisk deiligt. - Forskjellen mellem disse to Digte er egentlig, at man interesserer sig for det Andet, og holder af det Frste. Men blandt Gjenstnderne for deres Kjrlighed har de glemt Ironie og Satire. - Er Frken Voigt endnu i Kjbenhavn? Jeg gad nok seet de ine som kan begeistre hendes Sanger til saa smukke Digte. - Baladen om Kippe og Hans er endnu ikke begyndt, men bi blot til Aanden kommer over mig (De maae have Taalmodighed om det skulde vare noget lnge) thi naar den Tid engang kommer skal jeg nok behandle den con amore saa den langt skal komme til at overgaae alle de erotiske Klagesange som jeg fra deres Haand venter, at see over samme Emne.

Da vi jo i dette Liv ikke har synderlig anden Glde end den man gjr sig selv, saa besluttede vi for en fjorten Dage siden at spille en lille Comedie hvilket vi da ogsaa ivrksatte i Onsdags, idet vi for en temmelig Forsamling af Damer med Assistance af Flite og Fortepiano opfrte Aprilsnarrene, for at give dem en lille Idee om det Heele vil jeg fortlle dem hvordan Hovedpersonerne vare besadte og tillige tilfie en Charakteer for hver hvorledes de efter min ringe Mening udfrte deres Roller. - Fru Bittermandel - Line Nissen meget godt med? Frken Tromphmeier Tanta Gusta udmrket med? Constance Doris Kriiger godt - Siegfried Elskeren Carl Kriiger som i denne Tid er paa Besg fra Schleswig godt med X - Zierlig Jfr. Gottschalk meget godt med X Trine Gusta udmrket godt med? Hans Mortensen Caroline meget godt med ?, - Den svendske Dandsemester Jane udmrket godt med? En tydsk Aventurie Jette auch gut hun kunde nok fortjene r Skilling og en Glde, Louise Madam Rar meget godt. De tnker vel ikke mere paa Norgesreisen.

Caroline.

Det er jo herligt at Skrderen har gjordt saadan et Mesterstykke. Naar nu blot Skomageren ikke lader dem leve paa for stor en Fod.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter