Dato: 28. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Bloch
Sprog: dansk.

Holsteinborg 28 Mai 1874

Kjre Ven!

Tidligt om Morgenen, netop paa Din Fdselsdag, reiste jeg fra Kjbenhavn og kom saaledes ikke til at lyknske Dig, nu kommer min Hilsen i dette Brev, Gud give Dig Sundhed og Velsignelse i det nye Leveaar og i de mange, vi haabe Gud forunder Dig til re for Danmark og Lyksalighed og Glde for alle dine nrmeste Kjre! Mange hjertelige Hilsener har jeg til Dig og Din Kone fra den fortrffelige, hjertegode Grevinde Holstein, hun hrer til de Mennesker i hvis Nrhed man fler sig blive god og bedre. Man / kommer til at see Verden med hendes milde ine og kun at tnke paa det Gode i det. Jeg naaede herud til Holsteinborg uden at fle mig overanstrngt, kun var jeg lidt svimmel naar jeg steeg ud af Vognen. Kandidat Oksen ledsagede mig til Sor og derfra havde jeg Ulrik Adolph Holstein til Ledsager. Veiret har vret og er smukt kun har jeg endnu i Kakkelovnen. Forandringen af Luft gjr mig godt, jeg gaaer alene om i Haven, nsten en Time hver Gang, har god Appetit og er i det hele bedre ved Krfter end fr, kun om Natten lider jeg endnu ved at Nrverne i Hjertekulen knuge mig saa jeg er ved at faae ondt, men / det hves vel ogsaa. Haven er i det deiligste Flor. Seriner og Guldregn hnge som Drapperier hen over Een; Blodbgen er i sin Pragt og den store deilige Skov saa foraarsfrisk. Jeg har den afdde gamle Grevindes Vrelser ud til Haven og paa Solsiden. Fjorden og Gln ligge lige uden for, Hvidtjrnen blomstrer, man bliver ganske ung i Sindet derved. Alt dette vil Du nu snart see naar Du med din Familie kommer til Hellebk, eller er Du maaskee allerede taget derud, derfor adresserer jeg dette mit Brev til dine Forldres Huus i store Kirkestrde. Fru Melchior fortller mig at Du, og din Frue har med alle Brnene vret hos H.M. Dronningen! det har vist vre [sic!] en Glde for Eder alle. /

Hvad sagde Poul ved denne Leilighed? Vil Du i Hellebk hilse vore flles Venner Collins, Billes &. De tre tyske Damer Du saae hos Melchiors bade mig endnu ved deres Afreise ret hjerteligt at hilse Dig. De to Frkener Heinke, som jeg kjender ere begge begavede Naturer med dyb Inderlighed, saa vel Malerinden, som den musikalske Sster, de vare henrykte over dine Billeder og glade ved at have seet og talt med Dig.-

Gld mig nu, naar Du en Dag er i Stemning der til, med et lille Brev og send det over Skjlskjr til Holsteinborg. Hils din Frue og alle Brnene, ligesom dine Forldre og Brdre.

Hjerteligst

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus