H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til J. W. Hornemann 28. januar 1831

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 28. januar 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: J. W. Hornemann
Sprog: dansk.

Høivelbaarne Hr Etatsraad Hornemann, Ridder af Dannebrog, Rector ved Kjøbenhavns Universitet.


Efter forlydende skal det med Motto: esse non videri indsendte Forsøg til Besvarelse af den i forrige Aar fra Universitetet udsatte Priiisopgave, vel ikke have vundet Censorernes Bifald i den Grad at Præmien kunde tilkjendes Forfatteren; men at de dog have fundet den ikke uden al Fortjeneste. Om de derfor troe ham værdig til et accessit eller have tilkjendt ham et saadant, er ham naturligviis ubekjendt. Han tillader sig i den Anledning at yttre, at selv et saadant mindre Tegn paa deres Bifald vilde være ham kjerkomment, og han haaber ikke at miskjendes, ved ærbødigst at fremsætte denne Yttring for Universitetets højvelbaarne Rector.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus