Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 30. december 1832
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: Frederik VI
Sprog: dansk.

Cand. phil. H. C. Andersen har troet at kunde give sit nske om offentlig Understttelse til en Udenlandsreise en forget Vgt ved ldre Forfatteres fordelagtige Yttringer om hans poetiske Talent og om Gavnligheden af en Udenlandsreise i hans Stilling. Uagtet jeg er langt fra at tillgge min individuelle Mening i denne Sag nogen anbefalende Vgt, tillades det mig ved denne Leilighed at yttre min Deeltagelse for denne unge Forfatter og hans Fremtids Lykke, idet jeg i hans Arbeider erkjender de umiskjendeligste Yttringer af en poetisk Natur og en ualmindelig Gave til at fremstille Billeder og Scener af Naturen og Menneskelivet. Jeg vilde ansee det for srdeles gavnligt, hvis den Deeltagelse, hans poetiske Bestrbelser allerede har opvakt, maatte aabne ham Leilighed til, ved Kongelig allernaadigst Understttelse, at udvide sin Synskreds ved det for en Digter saa vigtige Bekjendtskab til den sydlige Natur og Folkelivet i fremmede Lande.

B. S. Ingemann

Sore d 30: Decbr 1832

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost