Dato: 23. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Rudolph Emil Vind
Sprog: dansk.

[Kladde]

Deres Hivelbaarenhed

vre paa det hjerteligste takket for Deres rede Brev og den tilsendte russiske Udgave af mine Eventyr; jeg fandt Bgerne [overstreget: fornylig ved min] ved min Hjemkomst fra Udlandet og vilde [overstreget: strax] have skrevet strax for at udtale min Tak, men hrte da at Hr Kammerherren netop var i Danmark jeg vidste ikke Stedet, og jeg udsatte at skrive. Jeg er for Tiden i Besg paa Frijsenborg hos Excellense Grev Frijs og herfra haaber jeg at dette mit Brev med min hjertelige Tak naaer til Dem i Petersborg. Tr jeg haabe, at vedlagte Skrivelse med mit Portrt-Kort, det i Bogen jeg fik er ikke heldigt, maa blive givet til een af de to Damer som have tilsendt mig Oversttelsen af Eventyrene. Tr jeg ogsaa benytte Lejligheden her til at bringe mig i naadigst Erindring hos Storfyrstinde Maria Federovna (Dagmar)

rbdigst.

H

[svar p dette brev:]

Brev

[yderligere information om dette brev:]

Brev

Tekst fra: H.C. Andersens Hus