H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Carl Rudolph Emil Vind 23. august 1868

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 23. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Rudolph Emil Vind
Sprog: dansk.

[Kladde]

Deres Høivelbaarenhed

være paa det hjerteligste takket for Deres ærede Brev og den tilsendte russiske Udgave af mine Eventyr; jeg fandt Bøgerne [overstreget: fornylig ved min] ved min Hjemkomst fra Udlandet og vilde [overstreget: strax] have skrevet strax for at udtale min Tak, men hørte da at Hr Kammerherren netop var i Danmark jeg vidste ikke Stedet, og jeg udsatte at skrive. Jeg er for Tiden i Besøg paa Frijsenborg hos Excellense Grev Frijs og herfra haaber jeg at dette mit Brev med min hjertelige Tak naaer til Dem i Petersborg. Tør jeg haabe, at vedlagte Skrivelse med mit Portræt-Kort, det i Bogen jeg fik er ikke heldigt, maa blive givet til een af de to Damer som have tilsendt mig Oversættelsen af Eventyrene. Tør jeg ogsaa benytte Lejligheden her til at bringe mig i naadigst Erindring hos Storfyrstinde Maria Federovna (Dagmar)

Ærbødigst.

H

[svar på dette brev:]

Brev

[yderligere information om dette brev:]

Brev

Tekst fra: H.C. Andersens Hus