Du har sgt p: *censur*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 31. oktober 1832
Fra: C. Molbech   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Herom [Den anden April] siger Censuren:

Dette yderst svagt componerede , slet dialogiserede og maadeligt versificerede Stykke maa, efter min Mening, alene ved den gode Villie eller ved den musikalske Compositions Fortrinlighed kunne komme i Betragtning til Antagelse. Er den sidste ikke bedre, end Texten, kan der neppe vre Tale om at opfre et Arbeide, der endog staaer langt under Rosenkildes Vennernes Fest, i Forening med hvilket Forfatteren (iflge Conf. Collins Skrivelse) nsker sit Stykke opfrt nstkommende Anden April. At denne i Danmarks Skrigshistorie paa meer end een Maade uforglemmelige Dag skulde paa en passende Maade hdres eller erindres ved Opfrelsen af saa svagt et Product, kan jeg ikke see; og veed ikk, hvorvidt det kan ansees for passende eller politisk rigtigt, endnu efter 32 Aar at fornye Gjentagelsen af de saa ofte og paa alle mulige Maader repeterede Yttringer om Englands Forrderi, Nidingsvrk o.s.v. Imidlertid maa det, som sagt, efterat Musikens Vrdi af Vedkommende er undersgt og bedmt, komme under nrmere Overveielse; omog hvorvidt denne kan bde for Stykkets Mangler, hvis eneste Dyd jeg finder at vre den, at det er meget kort.

31. Oct. 1832

C. Molbech

Tekst fra: Helge Topse-Jensen