Du har sgt p: *censur*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 28. maj 1836
Fra: G. H Olsen   Til: Jonas Collin d..
Sprog: dansk.
[fortsttelse af: Brev

Censur af "En rigtig Soldat"

Det lader til, at Hr. Andersen er saa forelsket i sig selv eller idetmindste i sine Sujetter, at han ikke kan nies med een Gang at hre, at de ikke due noget. Dette Stykke er ikke andet end et om muligt endnu flauere Omkog af een eneste Soldat, som Censuren (den dengang at kjende Fofatteren) har forkastet for et Aar siden. Idet jeg ganske istemmer min Collegas Dom om foranstaaende Fuskeri, proponerer jeg tillige, at Hr. A. anmodes om, ikke paany at indsende dette eller et andet af Censuren forkastet Arbeide fr "25 Aar derefter".

28. Maii 1836.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter