The Hans Christian Andersen Center

Du har sřgt pĺ: *censur*

Gĺ til fřrste fund  Tilbage til sřgeresultaterne

Dato: 28. maj 1836
Fra: G. H Olsen   Til: Jonas Collin d.ć.
Sprog: dansk.
[fortsćttelse af: Brev

Censur af "En rigtig Soldat"

Det lader til, at Hr. Andersen er saa forelsket i sig selv eller idetmindste i sine Sujetter, at han ikke kan nřies med een Gang at hřre, at de ikke due noget. Dette Stykke er ikke andet end et om muligt endnu flauere Omkog af een eneste Soldat, som Censuren (den dengang at kjende Fofatteren) har forkastet for et Aar siden. Idet jeg ganske istemmer min Collegas Dom om foranstaaende Fuskeri, proponerer jeg tillige, at Hr. A. anmodes om, ikke paany at indsende dette eller et andet af Censuren forkastet Arbeide fřr "25 Aar derefter".

28. Maii 1836.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter