Dato: 4. juni 1840
Fra: C. Molbech   Til: Jonas Collin d..
Sprog: dansk.

[Censur: "En Comedie i det Grnne"

Hvorvidt Hr. Andersens Bessermachen er lykkedes ham, kan jeg ikke bedmme, da jeg aldrig, i hvor bekjendt og forslidt Stykket er, har seet: Skuespilleren mod sin Villie. At Hr. Andersen kalder denne en Vaudeville er kun Misbrug og Misforstaaelse af Navnet; og hr. Andersen forstaaer overhovedet slet ikke at skrive en dansk Vaudeville, saaledes som vi have faaet Anskuelse af denne dramatiske Genre ved Professor Heibergs Arbeider. Han troer at kunne gjre Sagen klar ved i hver Scene een eller flere Gange at lade En eller Anden af Personerne synge et eller flere Vers til allehaande isr renommerede Melodier af Operaer, men i Almindelighed er Virkningen heraf reent forfeilet. Imellem det musikalske og poetiske (eller upoetiske) Element er ingen Harmonie: eller Forfatteren frembringer i det Hieste en ironiserende Virkning, idet man hrer en yndet Melodie anvendt paa en falsk Maade og for at vkke Latter hos Tilsuere, der ikke have bedre musikalsk Smag end Hr. Andersen. Hvad denne omgjorte Comedie angaaer, da er min mening, at den - skjndt rigtignok udstyret med enkelte Flauheder - vel kunde passere at spilles som Farce, ifald man trnger til en saadan.

4. Junii 1840

M.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter