H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra C. Molbech til Jonas Collin d.æ. 27. august 1840

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 27. august 1840
Fra: C. Molbech   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Censur: "Maurerpigen" ]

Da det fra flere Sider har viist sig, at Hensyn til den æsthetiske Vurdering af denne Forfatters Arbeider ikke ere de afgiørende for sammes Bedømmelse i Henseende til Antagelighed for Scenen og Theatrets Repertoirer: troer jeg at kunne dispensere mig fra overhovedet at afgive nogen Stemme over Stykkets Antagelse, som helst vil kunne afgjøres ved at veie og prøve dets Theater-Effect og beregne Sandsynligheden af at det vil komme til at dele det Theaterkassen satisficerede Udfald, som ifjor blev dets Forgænger "Mulatten" tildeel, og saaledes kunne antages at ville lønne de vistnok ei ubetydelige Bekostninger, som Decorationer (in specie den, der skulde give os en Forestilling af Granadas Alhambra) og Musik, m.m. ville medføre. Det kommer da an paa om Publicums eller Parterrets Lune vil blive sig selv liig; og om det, som kunde gaae godt een Gang, ogsaa vil det den andet: jeg vil saaledes iøvrigt indskrænke mig til at yttre, at der vistnok hverken fra Moralens eller Politikens Side (jeg taler naturligviis her ikke om Theater-Politiken) er Noget til Hinder for at dette Stykke opføres.

27. Aug. 1840

Molbech

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter