Dato: 18. august 1836
Fra: C. Molbech   Til: Jonas Collin d..
Sprog: dansk.

[Censur: Renzos Bryllup]

... Dette er Indholdet af nrvrende matte og tomme Text til et Syngestykke, sammenskrevet, som det hedder, efter en Episode i en af Manzonis Romaner. Hr. Andersen beretter i sit medfulgte Brev, at Hr. Zinck har vret "glad" og "fyldestgjort" ved denne Text og yttret nsket "snarest muligt" at blive lyksaliggjort med at componere samme. Sangene kunne maaskee vre ret brugbare; men hvorledes en Componist ivrigt kan faae Grund-Idee og Grund-Charakteer til sit musikalske Arbeide af en saa fattig og uinteressant Text - gaaer over mit Begreb. Men da det vel tr vre noget andet at lse en saadan Text i og for sig selv og lse den som middel for en Composition, kan jeg ikke afgjre, hvorvidt Hr. Zinck vil kunne bruge den og maaskee bringe noget Smukt ud af sin Composition. Ivrigt beklager jeg Dhr. Componister i Danmark, der skulle vre reducerede til Texter, som hr. Andersen leverer.

18. Aug, 1836

M.

[Paategning:]

Jeg foreslaaer at tilkjende give Hr. Zinck, at vi kun saaledes have fundet Texten passabel og overlade ham Ansvaret i Henseende til baade Text og Composition.

Ikke antaget.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter