The Hans Christian Andersen Center

Dato: 20. juli 1826
Fra: Anne Leth Jürgensen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjćre Andersen! jeg veed De elsker de ni Muser og řnsker hjertelig at blive deres Yndling; men naar De vil give Dem i Kast med disse Piger, saa fremstil Dem altid med et barnligt og beskedent Sind; thi da vil disse Hulde villig rćkke Dem Hćnderne; - i modsat Fald vil de otte spille Dem hundrede Pudser, og den ćdle Melpomene fćlde Taarer.

Kjřbenhavn d: 20de Juli 1826.

A L Jurgensen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost