Dato: 5. maj 1866
Fra: L.N. Scheele   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 5te Mai 1866

Det har under 25de f. M. behaget Hs. Majestt Kongen allernaadigst at resribere mig som de kongelige Ordeners Vicekansler saaledes:

"Paa vedlagte Diplom ville Vi allernaadigst have Professor Hans Christian Andersen, Ridder af Dannerogen og Danebrogsmand, tilladt at anlgge og bre den ham af Hs. Majest Keiseren af Mexico tildeelte Decoration som Commandeur af Guadalupe Ordenen.

Thi ville Vi allernaadigst have Dig paalagt at foranstalte det i saa Hensseende videre Forndne.

Befalende Dig Gud

Ved at meddele Herrr Professoren Foranstaaende til behagelig Efterretning, undlader jeg ikke at tilbagesende det paagjldende Legitimationsdokument.

N. L. Scheele

Velbaarne

Hr. Professor H. C. Andersen,

Ridder af Dannebrogsordenen og Dannebrogsmand, Kommandeur af denmexicanske Guadelupe Orden

Tekst fra: H.C. Andersens Hus