Dato: 10. juli 1857
Fra: Christian Winther   Til: Julie Winther
Sprog: dansk.

10de Juli 1857

Min Julie!

... I Fdrelandet faaer Andersen baade lst og paaskrevet for sin sidste Roman. Ogsaa i England, hvor han nu er, have Bladene taget ham hen. "Titelen er Shakespearsk men Bogens Forf. er ingen William" hedder det. - ...

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost