H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Henrik Ibsen til Det Norske Theater i Bergen 16. maj 1852

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 16. maj 1852
Fra: Henrik Ibsen   Til: Det Norske Theater i Bergen
Sprog: dansk.

Til Det Norske Theater i Bergen.

Kjøbenhavn den 16de Mai 1852.

Til

Bestyrelsen for det norske Theater!

I mit forrige Brev til den ærede Bestyrelse kunde jeg blot i Korthed antyde hvad jeg hersteds ifølge min Instrux havde udrettet; jeg skal dennegang tillade mig at være udførligere. [....]

Med H. C. Andersen er jeg bleven bekjendt; han raader mig meget til, fra Dresden af at gjøre en Tour til Wien for at see Burg-Theatret; maaskee kommer han paa samme Tid til at opholde sig der, og vil da veilede mig, hvis ikke, saa vil forhaabentlig Professor Dahls Assistence kunne udrette det Samme. ­

I Haab om at den ærede Bestyrelse snarest muligt besvarer denne Skrivelse tegner jeg mig

ærbødigst

Henr: Ibsen.

Tekst fra: Universitetsbiblioteket, Bergen