Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 24. november 1823
Fra: Hans Fr. Gude   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense Magistrat har under 19de denne Maaned tilskrevet os saaledes:

"Ved Skiftets Slutning Dags Dato efter afgangne Skomagersvend Anders Hansen er hans Snnesn Christian Andersen i Slagelse Skole tilfaldet Arv 54 Rdlr. 80 Skilling Sedler og Tegn, der paa Forlangende kan udbetales imod at han ved en af vrigheden beskikket Curator meddeler et af Notarius publicus attesteret Afkald, efter Afdrag af Frlovspenge og det udlagde Postgebyhr, hvorom man tienstlig udbeder sig at benvnte Christian Andersen maa blive underrettet,":

hvilket herved tilmeldes Dem til fornden Underretning.:

Slagelse d. 24 Novbr 1823.:

Gude:

Til Discipel Christian Andersen i Slagelse lrde Skole./

Tekst fra: Ejnar Askgaard