H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Mimi Holstein-Holsteinborg 22. juli 1867

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 22. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Omtalt i AIA 1937 - gengivet fra Topsøes noter A-891c]

Basnæs den 22 Juli 1867

Kjære Fru Grevinde

Hjertelig Tak for Deres velsignede Brev; gid at jeg ret kunde udtale hvor meget jeg skatter Deres Naades Velvillie mod mig, hvor lykkelig jeg føler mig i Deres Hjem; jeg haar saa deiligt der Fornemmelsen af at være en velkommen Gjest, Hr. Greven er hjertensgod og Børnene, ligesom den gamle Grevinde, lade mig fornemme at jeg i hver af dem har en Ven. Fru Scavenius reiser ikke, som hun først bestemte, den 8 August, men allerede den 28 Juli, dette har forstyrret mine Udflugter & Planer og da jeg pludseligt blev sat ind deri, ikke gjerne vilde strax tage tilbage til Kjøbenhavn, ikke vidste om man kunde see mig paa Holsteinborg, mældte jeg mig i Fyen, og der vente Vogn efter mig fra Glorup først kommende Løverdag: Saaledes er Situationen; jeg vil flakke lidt om, men er vist nok om 14 Dage efter Afreisen fra Basnæs, paa Hjemveien igjen og da vaar det velsignet om Deres Naade var saa vel at jeg turde komme. Deres Naades Svigermoder bliver vel hele Sommeren? Den kjære Ulrik Adolph vil bevare sit Humeur, vinde i Kræfter, og snart glemme de Prøvelsens Dage han ogsaa allerede har lært at kjende. Mine søde lille Veninde Elisabeth sender jeg en heel Bouquet af Hilsener og ligesaa Comtesse Bodil og min prægtige ven Christian Christoph. Jeg har skrevet en Historie: Gudfaders Biledbog, ligesaa en mindre Fortæling, der udsprang ved en "Skaal" jeg udbragte engang paa Hlsteinborg, der er nemlig Historien om "Vænø henter Glænø" jeg troer nu det er Sjælland der ved Dige-Arme henter den, desuden har jeg to Eventyr - "De smaa Grønne" og "Peiter, Peter og Peer".

Endnu vilde jeg gjerne hertil føie et Par Ord, som jeg er i Forlegenhed der med, men tør ikke plage sine Venner og dog stilles man tidt saaledes naar man vil gjøre en god Gjerning og ikke selv heelt mægter det. Erindrer Deres Naade at jeg en Gang paa Holsteinborg talte for et ungt Menneske, men kom for seent, netop en Dag eller to efter at Hr Greven havde besat den Plads der kunde have været en Lykke for min stakkels Fyr at erholde. Vær saa kjærlig at læse vedlagte Blad, der staaeer havd jeg nu har at sige om ham,og dersom De derved stemmes til Velvillie, da veed jeg Deres Svar, men enten De nu bestemmer Dem eller ikke, beder jeg at De naadigst vil sende mig det Skrevne tilbage før Løverdag-Morgen og lige varmt bevare Deres ædle Velvillie for mig uagtet jeg her har viist mig mellem de Paatrængende.

Gud glæde og velsigne Dem og Deres

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen