Dato: 27. oktober 1852
Fra: Per Daniel Amadeus Atterbom   Til: C. Molbech
Sprog: svensk.

svar p brev: Brev

Gud vet, hvad fr en hyperbolisk "tilskrift" jag mtte ha skrifvet i det t Andersen bestmda Rudbecks-exemplaret! Jag minnes ej en bikstaf deraf. Mjligtvis r boken s "lrd", at han aldrig skulle orka lsa den igenom; jag tnkte mig ngot sdant, men ville visa honom en hflighet. Har den (ssom Du pstr) rkat bli alltfr fverdrifven, s kan du lta boken ligga, eller gra med den, hvad Du behagar; t.ex. rifva af den bl pappers-permen, stta dit en annan, och p mina vgnar lemna boken t nogon af Dina vnner. Skulle en dylik lrdt litterr-historisk monografi mjligen roa t.ex. Paludan-Mller, s kunde Du jo sknka den t honom, med mnga varme helsningar frn en af hans strsta beundrare. - Att Andersen har af ffnga blifvit en narr, kan svrligen nekas, men skada r det; ty tskilligt rtt vackert har han dock skrifvit, och i en egendomligt snillrik ton. Den Howittska domen r i flera afseenden mrkvrdig. Sdan blir slutet af all den celebritet, hvars frvrfvanda "per fas et nefas" ssom Du sager) man gr till sitt lifs ndaml. Besynnerligt faller sig dock, nr man vet ngot om dessa personers frhllanda till honom, att slik dom skulle komma just frn det hllet.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost