H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Madseline Hanck til H.C. Andersen 20. oktober 1840

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 20. oktober 1840
Fra: Madseline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 20. Octb 1840

Ogsaa mit hjertelige moderlige Levvel til Dem kjere Andersen, Gud ledsage Dem! og lade Dem nyde ret megen Tilfredsstillelse af Deres Reise, jeg haaber at Sydens milde klare Himmel vil virke velgjørende paa Deres Sjel og Sind, tænk paa, at Herlighed og Elendighed, Glæde og Sorg, Ondt, og Godt, forsvinder i det bundløse Svælg og altid rinder Strømmen fort, bærer Et efter et Andet forbi det følgende øje, indtil vi ogsaa rives hen og overlader Pladsen til Andre, dog efterlader Digteren her paa Jorden et Navn som ikke glemmes.

Gud veed om vi sees mere, jeg er svag, Længsel og Savn ere mine Ledsagere, mine elskede Børn binde mig jo endnu til Livet; men ogsaa de Fleste af Dem fjerner Nødvendigheden fra mig, Jette og jeg blive ene tilbage, glæd os da imellem med nogle Linier, naar Deres Hjerte er fuldt af alt det Skjønne De seer, det vil finde Gjenklang hos Deres ensomme Veninde. At vi igjen har svævet imellem Frygt og Haab for et elsket Liv har vel Jette meddelt Dem. Nu nok herom. Gud velsigne Dem! Lev vel Lev vel!

Deres hengivne Madseline Hanck

Mine Børn hilse Dem saa hjerteligt.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (kopi Rigsarkivet)