Dato: 4. august 1866
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[4.8.1866]

Kjre Andersen!

Jeg seer af Dit Brev, at Du er noget forundret over, at Du i saa lang Tid ikke har hrt fra mig, og Du har ogsaa god Grund til at vre det. Den sdvanlige og forslidte undskyldning om Mangel paa Oplagthed til at skrive gider jeg ikke bruge, men tilstaaer hellere, at jeg ingen har. Min Tid her i Hellebk gaaer mest hen med Driveri, c: Fiskeri, Seilen, Kildebygning og Snakken med de Indfdte. Den sidste Beskjftigelse er egentligt den, der giver det strste Udbytte, da Befolkningen herude i en ualmindelig Grad er uciviliseret og primitiv, men rlig og honnet. Af Arbeider, der falde ind under mit Fag, har jeg endnu ingen gjort; jeg troer, at Naturforskeren nsten ligesom Digteren maa oppebie Aandens Komme, men vre meget vaagen og opmrksom for at mrke den. Min lille Biographi over Abildgaard er indleveret, men er jo udarbeidet under temmeligt ugunstige Forhold.-. Der var for lidt siden en fuld Mand, som sagde til mig, at Naturfuskeri den Onde raspe mig var noget Skidt, og at jeg meget heller skulde studere til at blive Bonde; maaskee Manden havde Ret, idetmindste i det sidste. Dit smukke Digt har jeg lst, og synes godt om, men jeg kan ikke begribe, hvad Du vil med Folk som Erik Bgh, isr naar Du ikke nvner en Digter som Poul Mller (thi Din Mller er vel Pal:-. Ml:). Jeg troer heller ikke, at Sren Kierkegaard br nvnes, (skjndt han ganske vist var en stor Digter, eller rettere en stor poetisk Natur), thi hans Forfattervirksomhed falder dog helt udenfor Poesiens Sphre; men skal han nvnes, saa giv ham dog en anden Sidekammerat end den Gjgledigter. Du beder jo om at hre vor Mening; derfor siger jeg min. Dersom der skal tages noget Hensyn til Rangflgen, saa synes jeg ikke, at Fru Gyllembourg og Molbech br forbigaaes, medens Brosbll nvnes. Chr. Winther bliver vel sagtens gal i Hovedet over ikke at finde Carl Andersen, men - hvad saa! -.

En Polemik mellem Dr. Rudolph Berg og Professor A. S. rsted har i denne Tid vakt en Del Opsigt. Det er utroligt hvor grove og plumpe ellers ret besindige Mennesker kunne blive i en videnskabelig Feide, det gaaer kun ud paa at finde de mest rekrnkende Beskyldninger og de voldsomste Skjldsord[.]

Nu Farvel for denne Gang. Hils Alt hvad Du seer af Skjnt.

Din Ven Jonas

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter