Dato: 29. januar 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 29 Januar 1840.

Kjre Hr. Magister.

Min bedste Tak for al Deres Venlighed imod mig! Jeg har ikke besvaret Deres lsrev tidligere, da jeg hver Dag ventede paa Nytaars" gaven Hertha; denne er frst igaar den 28 Januar kommet i mine Hnder; jeg kan ikke ret udtale den veemodig glade Flelse Dc vakte hos mig; De viser mig for stor eD re, ved at stte mit Portrait foran; jeg lgger her i dette Epistel nogle Ord til den unge Mand, som har skrevet det venlige Digt til mig, beed ham sige mig sit rette Navn, jeg skal da sende ham i Ugen, som kommer mit nyeste Arbeide Mulatten, ogsaa Dem tillader jeg mig at sende et Exemplar, men for at vende tilbage til Hertha, den smukke Udstyrelse overraskede mig, vi have ingen Nytaarsgave der i denne Henseende kunde stilles ved Siden. Det er ogsaa gldeligt at see saa mange unge friske Skud i Nabolandets Digterhave. Musik-Bilagerne have meget interesseret mig, De maa paa det hjerteligste takke Komponisten til Jeg er en Skandinav. Sig mig hvor han opholder sig, da vil jeg selv udtale min Tak.

Hvad Nyheder paa denne Side Sundet angaar, da kan jeg meddele Dem flgende, men De ved nok at jeg nsker ikke at nvnes som Correspondenten, da Deres Avis altid bliver oversat i de danske Blade.

Om Kongens Bisttelse i Roeskilde har De lst, det smukkeste var Alt hvad Bnderne gjorde, jeg har i min Cantate sgt at gjengive dette. Igaar, just paa den afdde Konges Fdselsdag havde Studenterforeningen om Middagen Klokken to sin Srgefest over Kongen og om Aftenen Klokken 7 havde Universitetet sin, men der er neppe nogen Sammenligning! Universitetets forekom mig mere som en historisk Fest, Studenterforeningens som en sand Srgefest. Vi havde bekldt hele vor store Sal med sorte Drapperier og i Baggrunden anbragt Kongens Buste med en Egekrands om, langs hele Vggen, paa den sorte Grund hang store Skjolde med Danmarks og alle Provindsernes srskildte Vaaben paa, desuden et Skjold med Minerva omvundet med Flor. Jeg havde skrevet Cantaten, som jeg her lader flge med og troer at den lille Sang, der i selve Programmet er betegnet, vil kunde interessere de svenske Naboer at lse. Hartmann havde componeret en hist genial Musik og Digteren H.P. Holst holdt en Tale paa Vers, der var lige saa dybt flt, som poetisk smuk, jeg saae flere grde. Thorvaldsen, Oehlenschlager, Collin og flere ldre hdrede Mnd toge Deel i Festen, og der var en Stilhed og Alvor, som gav det Hele det mest rrende Prg. I Universitetet var derimod ikke saa smukt decoreret, Cantaten var af Heiberg og srdeles skjn, Musikken af vor bermte Weyse. Alle Prindserne vare her tilstede og Talen holdtes af rector magnificus dr Ole Bang og var meget interressant.

Paa Mandag aabnes igjen Theatret og det skeer med mit Drama Mulatten. Gld mig nu snart med et lille Brev og jeg lover Dem for Deres Nytaarsgave nste Aar selv at levere to af de allerbedste Stykker jeg skriver samt skaffe Dem Bidrag fra vore bermteste Digtere. Lev vel!

Med sand Hiagtelse og Venskab

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm