The Hans Christian Andersen Center

Dato: 6. oktober 1823
Fra: Simon Sřrensen Meisling   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Ved Skoleaarets Ende kan jeg ikke undlade at tildele H.C.Andersen en velfortjent Roes for den ufortrřdne Flid, hvormed han, isćrdeleshed i Aarets sidste Halvdeel, har strćbt at skaffe sig en Deel af de til videre Fremgang nřdvendige Forkundskaber. Til Belřnning derfor, samt for end mere at opmuntre ham, er han optagen i Skolens tredie Klasse.

6/10 23. Meisling.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter