Dato: 25. april 1833
Fra: Lauritz Kruse   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Bliv hvad De er Natur og Sandhed troe,

Hold Sjlen reen og Hjertet stedse from

Bliv Dansk, hvor Danskes Sprog ei tales meer,

Og Europisk naar De atter Danmark seer.

Hamborg den 25 April 1833.

L. Kruse.

Tekst fra: H. C. Andersens Album