The Hans Christian Andersen Center

Dato: 21. december 1844
Fra: Fr. Hřegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til Digteren H: C: Andersen!

See sig erkjendt af hćderlig Ćdling, ja, vel er det Hćder!

Dyb Foragt med Enhver, hvem det forlyster ei meer!

O! men erindret! og det af en Ven! og det efter mangt et

Aar, sig at see, det er meest! Intet livsaligt som det!

Kald kun for Sol, hvad heller for Maane, det Venskab, vi hylde,

Navn er blot Navn; men Du troe: Lys har og Varme end mit!

Begge jeg helliger Dig! Gud, Herren herneden, Dig signe!

Som ei Du glemte Din Ven) glemme Gud Herren ei Dig! -

21 Dec: 1844.

I Liv og Dřd

trofast

Fr. Hřegh-Guldberg

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost