Dato: 27. februar 1857
Fra: C. C. Rafn   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn, den 27de Febr. 1857

Idet jeg takker Dem for Deres os alle saa srdeles kjrkomne Besg, beder jeg Dem modtage mine Afhandlinger om vort nordiske Oldsprogs Benvnelse dnsk tnga og om Runeindskriften fra Pirus.

Efter Deres venlige Tilladelse vedlgger jeg et Blad fra min Datter Dagmar, hvorpaa De vilde skrive Deres Navn at bevares med Jacob og Wilhelmm Grimms, Carl Ritters, Simrocks, Wocels og fleres.

Med de venligste Hilsener.

C. C. Rafn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost