Dato: December 1831
Fra: Jens Ernst Wegener   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Vignette

til

Forfatteren af: "Vignetter til danske Digtere".

(cfr. "Baggrund til Vignetterne", sidste Strophe, og pag: 17.)

Føel Du dig end "som Ørnen stærk og fri",

Og lad din Vinge ei mismodig stækkes,

Om end, naar rask du flyver os forbi,

Just ei hvert Vingeslag os tækkes;

Og sigter mod dig hist og her en Braad -

Dødsgift den dog vel ikke bringer?

Men lyt kun til hvert kyndigt, velmeent Raad

Naar du mod Digterhimlen frit dig svinger!

Da skal din "bedste Drøm" ei skuffe dig:

Dit Digtertræ skal "Blad og Blomst" vist yde,

Og Danas Muser dig da visselig

En værdig Plads i Digterkredsen byde,

Og Efterverdnen sige ved din Grav:

"Jo, han var meer end Skum paa Tidens Hav!"

Af en gammel Skolemester paa Landet.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost