Dato: 1. august 1869
Fra: Martin Henriques, Therese Henriques, f. Abrahamson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Petershi d 1 August 1869

Kjre Ven!

Skjndt jeg ikke kan antage, at jeg skulde vre "den Elskvrdigste" paa Petershi, saa bliver det dog mig, som underskriver dette Brev. Min Kone har nemlig bedet mig om at svare paa Deres rare Epistel og takke Dem for samme, samt udtale for os begge, at vi med sand Glde, med aabne Arme samt med Pauker og Trompeter ville modtage Dem paa Petershi Lverdagen d 14 August. samt at vi ikke bestemme nogen Varighed for Deres Besg, hvilket maae afhnge af, hvorledes De finder Dem tilfreds. Mutter skranter lidt af og til, vi Andre befinde os vel og nyde den friske Land og Vandluft. Veed De hvad jeg er blevet i Anledning af Formlingshitideligheden? Jeg er blevet skuffet over / at Adler og Melchior ere blevne forbigaaede i den Regn af Ordener og Titler som er falden i disse Dage. Dog "chacun son tour" En lille Krigscancelisecretairstitel havde kldt mig gandske godt. Jeg skal snart have fat i Vennerne for at hre Nrmere om 6 September, de ere nu altfor optagne af "Sessan et son mari". Jeg glder mig til "Hnse-Grete" og har gldet mig meget over Brandes's Artikler om Dem, Artikler som for en stor Deel harmonerer med min Opfattelse, hvor jegkan flge den med min almindelige Hverdagsforstand. Fru Nissen-Salomon har flere Gange sunget for os, det er en sand musikalsk Nydelse og har hun efter min Formening aldrig sunget saa smukt som nu. Tak for Deres Hilsener, som ere besrgede og som have gldet Alle der der have faaet dem. Jeg lnges ofte efter Dem, men kan saa daarligt komme til Rolighed / da Tiden ikke slaaer til. Jeg ligger paa Veien derud og naar det vel engang. Vi komme til Byen Indtogsdagen og er vor Udsigt til Deres Tjeneste, meget kan man nok ikke see. Det bliver efter min Formening storartet, gribende og hitideligt, da det er en Begivenhed som Alle omfatte med Begeistring, der er kun een Mening, der vil gjre sig gjldende den Dag. De kommer vel til at Hilse paa de nyformlede "Kongebrn", som en smagfuld Referent fra Stockholm har kaldet dem, jeg troer i Berlingske for i Lverdags. Jeg feirede Dagen deels paa Skydebanen deels paa Klampenborg og var den anden Dag noget forsviret, men for en Gangs Skyld betyder det Intet. Fra Bille kan jeg hilse han er kommet tilbage fra Jydernes Land. Lev nu vel og hjerteligt Velkommen til Petershi

Deres hengivne

Martin R. Henriques

Kjreste Andersen, et hjerteligt Velkommen fra os Alle, som glde os meget til at see Dem, og Dagenes Antal beregne vi ikke hvis De befinder Dem vel hos os. Tusinde Hilsener til Alle paa Rolighed.

Deres hengivne

Therese Henriques

Marie er henrykt over at Kjresten snart kommer.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 472-75)