Dato: 23. april 1858
Fra: Andreas Munch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Ven og Broder i Aanden!

Christiania den 23 April 58.

Hjerteligt vre De takket for Deres Nye Eventyr og Historier, som jeg modtog med forrige Dampskib, og flere Gange siden har gjennemlst, altid med samme Aandsforfriskelse. Jeg kan ikke andet end beundre denne Deres altid lige klar og frisk. fremvldende Kilde af Digterungdom, denne sjldne Forbindelse af dyb Flelse og sundt Humr. Skulde jeg foretrkke et af disse nye Eventyr, saa vilde det blive Noget, det er et Stykke en Jean Paul vrdigt. Det er en stor Trst i denne overkritiske Tid at see og flge en Digterpersonlighed som Deres. Man kommer derved til at tro paa sin Mission, og ikke lade sig forvilde eller forstemme ved Dgnets, Raab. Gud give Dem endnu lnge Kraft og Lyst til at fort; stte Deres Gjerning. - - [Brevet fortstter med Omtale af Hr Barts Oversttelse af Lord William RusseIl, og M.s nsker om at faa Stykket opfrt paa tyske Teatre). Det er mig nu mere end nogensinde om at gire, hvis jeg skal vedblive som Dramatiker, hvortil jeg, trods adskillige Bengtelser, troer at fle Kald, at forskaffe mig en strre Virkekreds end den snevre herhjemme, hvor jeg paa den ene Side trykkes af Welhavenianerne paa den anden Side af de Ultranorske. Og til den danske Scene kan jeg, efter den Adfrd man der har viist mod mig i Anl. af Lord RusseIl, ikke mere henvende mig. - Saa Tyskland staar mig nu for Hu.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost