Dato: 28. marts 1864
Fra: Andreas Munch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christiania 28. Marts 64.

Jeg kunde nu bide mine Fingre itu af Uvill1e og Anger over at jeg troede denne gamle Srling saa godt, at sende ham mit Stykke til Bedmmelse for Theatret. - - - Han har nu drbt det baade paa Scenen og i Literaturen - idetmindste i Danmark. -

Ak, denne Tid - og Danmarks Ddskamp og Nordens (Sverrig-Norges) uvrdige Holdning! Al privat rgrelse og Skuffelse maa jo forsvinde i denne ene store? Men Gud er ataat (var hos), som en gammel Bonde sagde til en Rigsdagsmand da han i 1814 skydsede ham op til Eidsvold. Da var det ogsaa mrkt - men Dagen kom igen.

Deres heng. A. Munch

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost