Dato: 13. august 1871
Fra: Andreas Munch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Digter og Ven!

Velo. 13 August 1871.

Tak for Deres Brev, som jeg modtog igaaraftes. Hvor det gir mig Ondt, at De ikke kommer op til Velo, jeg er vis paa, det vilde have vret Dem en stor Nydelse at tilbringe et Par Dage paa dette henrivende Sted og blandt dets kirlige Beboere. Og De, som var saa nr herved! Hnefos er jo kuf? et Par Stationer Jernbane fra Randsfjord, og derfra er der kun Mil til Velo! Men De kunde vel ikke skille Dem fra Deres Reiseflge. Brodtkorb skriver til mig, at han havde foreslaaet Dem at kjre med ham i hans Vogn herop, det havde jo vret en ypperlig Lejlighed: Men derved er jo intet at gire; det lader til at Bjrnson har lagt ganske Beslag paa Dem, og saa har jeg jo Intet at sige, jeg som selv er borte fra Christiania, medens De er der. Brodtkorb havde indbudt mig, min Hustru og vore Vrtsfolk til Kjtbo i Lverdags, da De var der, men hans Brev kom for sent herop, til at vi kunde benytte os af Indbydelsen, om det ellers havde vret gjrligt. Vi blive heroppe til mod Slutningen af d. M. saa dersom Deres Ophold i Norge forlnges, var der jo endnu Tid til en Velotour. Sorenskriver Norum blev meget glad ved at modtage Deres Portrait og vil vist selv takke derfor. - Det er vel da usandsynligt vi, sees under Deres Ophold i Norge - dog opgiver jeg ikke ganske Haabet. Henved 10 Septbr. reise vi fra Christiania til Kjbenhavn, hvor vi blive en 14 Dages tid, for derfra at drage mod Syden - for det Frste til Mentona, hvor vi haabe, at vor lille Helga skal vedlblive sin Sommerstyrkning i den milde Luft, og ikke strax indesprres i Vinterfngslet som herhjemme maatte blive Tilfldet. Maaskee Sees vi da under vort Ophold i Kjbenhavn, hvis De da er der, eller maaske rejser De og mod Syden. Det glder mig af Deres Brev at erfare, De finder Dem vel i Christiania, jeg var bange for at dens Sommertomhed nu skulde blive Dem flelig. Veiret har jo vret prgtigt under Deres Ophold hidtil; det er jo en stor Lykke. Nu skal De altsaa til Mjsen - jeg finder ikke, at denne Egn br foretrkkes, af rejsende Danske, den er ikke charakteristisk Norsk nok. Men smukt er der jo ungteligt, og De skal vel, siden Bjrnson er med, besge Herman Anker paa Sagatun.

Min Hustru og liden Helga, (der trives fortrffeligt) sende de hjerteligste Hilsner!

Deres hengivne A. Munch.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost