Dato: 16. maj 1860
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Andersen

i den Forudsætning at De havde bortlovet Dem til »Middag« spurgde jeg ikke, om De vilde spise en af de faa Torsdager hos mig? altsaa, De veed, at der er meer end Hierterum!

faderligst

C.

16 Maji

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus