H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Henriette Wullf d.æ. til H.C. Andersen 1. april 1826

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 1. april 1826
Fra: Henriette Wullf d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Søe-Cadet-Academiet den lste April 1826

Modtag vores alles hierteligste ønsker til den høitidelige Dag i morgen, Deres Fødselsdag! den 2d April! gid Mod Kraft og Styrke maae med hver Dag tiltage hos Dem, give Dem rolighed i Sielen og Modenhed i aanden [,] give Dem Evne til at skue Livet som det er og Sindighed til at nyde det med Værdighed Dem selv til Gavn og andre til Glæde - De maae lade os vide hvorledes De har tilbragt den kiere Dag for Dem, gode Andersen, og [mon] ikke Herr Meisling højtideligholder den? og hvorledes? - fra begge mine Døttre og min Søn vil De ogsaa i Dag modtag[e] nogle Linier og naar De læser disse Breve Søndag Middag mellem 4 og 5 - vil vi drikke Deres Skaal. - Saa snart Leilighed gives, gode Andersen! vil De da sende mig den Deel af Øen i Syd Havet som De vil have ombyttet, ieg talte med 0ehlenschlager om det iforgaars og naturligviis ønsker han De skal have en rigtig og ordentlig Heftet udgave. - han har i denne Tiid en Aften læst for os, Amors List - et nyt Lystspil paa 4 acter som virkelig er meget smukt; han har endnu i Vinter skrevet et Lignende »Billedet og Bysten« som han ogsaa med det første vil lade os høre og hvortil vi glæde os alle ret hierteligt. -

Villiam Schakespeare er flere gange givet nu og haver fundet almindeligt og stærkt bifald. Senerne som han seer i Drømme af Magbeth ere componerede af Larger overmaade godt - Nielsen skal være fortreffelig - Børnene sige - Du maae ikke skrive for meget Moder, saa skriver Du det samme som vi - og da ieg nu mærker det har været Tilfældet med den siste Gienstand, saa vil ieg slutte for ikke at giøre det oftere -

Lev vel gode Andersen! modtag min Mands og min Svigerinde[s] hilsen og bedste ønsker til i morgen i foreening med mine gien tagne -

Deres

hengivne Henriette Wulff -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost