Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 17. maj 1841
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 89. Fra Henriette Wulff. Se-Cadet Academiet d. 17t Maj - 41.

Tak, kjre Andersen for Deres Brev fra Athen, det var ret gldeligt for Deres Venner, De var rask og tilfreds, og nd tilfulde det skjnne Grkenland, blodt Skade at De ikke kunde komme til Constantinopel, dog De har jo seet saa meget dejligt paa denne Rejse, at jeg kan begribe De er henrykt. Jeg skynder mig at skrive Dem et par Linier til, der kan trffe Dem i Wien frst i Juni som De siger, at vilde vre der. I Neapel ligger et Brev fra mig til Dem, nu kan det blive der til De nste Gang kommer der, eller jeg selv kan hente det; jeg troede nemlig at De gik den Vej tilbage, eller at det skulde have truffet Dem fr De gik til Sicilien, da jeg ikke ventede De skulde komme til Grk: Nu Gudskelov De kom der, og har haft saa stor Tilfredsstillelse deraf. Naar De nu allerede frst i Juni er i Wien kan vi vel snart vente Dem hjem, og jeg glder mig ret dertil, hvor De skal fortlle os om det Alt! - Om otte Dage1220 rejser Stampes og Thorvalsen over Berlin og Dresden, saa det er muligt De stder sammen med dem, men til Wien kommer de ikke, men skyder tvrs over Tydskland fra Dresden til Frankfurt, idet mindste efter Planen for jeblikket, men den kan jo let forandres. - Her gaaer Alt ved det gamle, vi har nu Sommer, men kold er den som sdvanlig; Folk beskjftige dem med Tilberedelser til den forestaaende Formling,1221 Vddelb etc: etc. Et nyt Stykke af Hertz1222 i 3 Akter skal gives som Festforestilling i den Anledning, og Hr Taglioni1223 fra Berlin kommer her med sin Kone for at dandse den Aften, og faaer derfor 1500 Rdl: som er vel grovt og vel dumt, da det dog var rimeligere at vise den fremmede Brud noget nationalt, end de Dandsere hun har seet hundrede Gange i Berlin. Og i den genre ere de fleste arrangements her, men basta herom -

I Aften gaaer paa Theatret et nyt Stykke af Jomf. Beyer,1224 noget Islandsk, originalt, det skal ikke vre saa galt, men det kommer frem under daarlige auspicier, nemlig Molbechs protection, og man er derfor i Tvivl om Udfaldet. - De vil sikkert stde paa en mngde Landsmnd naar De rejse hjem, thi Udvandringen er stor, i Dag rejser Etatsraad Adler, for at bruge Badet, efter en svr Sygdom, vores egen Koch vil ogsaa til et Bad i Sommer, men han rejser ikke saa tidlig. Ida hilser Dem paa det allervenligste, hun og alle hendes har det godt, og vi her paa det gamle Academie ligeledes, Fader har takket Kongen fra Dem for Grkenland, og fortalte om Dem, og den Nydelse De har haft der, han hilser Dem ogsaa paa det Allerbedste, Broder Peter begynder nu sine toure med Kongens Dampskib til Warnemnde, frste Gang bliver om en otte Dage, saa gaaer Thorvalsen og Stampes med den, og jeg flger dem over, og gaaer tilbage med Broder Peter igjen. Saa har jeg da haft Foden paa tydsk Grund, men det er ogsaa Alt. At gamle Heiberg er dd,1225 veed De vel, det var godt for den stakkels eensomme blinde Mand. - Fra den elskede Broder Chr: har vi hyppigt haft Efterretninger fra Syd-Amerika og yderst interessant, isr fra Buenos Eyres, hvor han har levet meget med en Datter af Tyrannen Rosas, og var meget indtaget af hende1226; - han mindes alle sine Kjre med den friskeste Venlighed, og nvner altid den kjre Andersen!

I October ell: November tr vi nok vente dem; hele expeditionen gaaer saa hldig som mulig, og min Oncle1227 har sluttet meget tilfredsstillende Tractater1228 med de forskjellige Republiquer; Lorck har det godt, er meget afholdt, ved sit nette og fordringslse Forhold. Gjerne skrev jeg meer i Dag til Dem kjre Andersen, men Posten gaaer, og dette maae afsted. Snart sees vi jo, og jeg glder mig ret dertil, moer Dem godt, og kommer De til Dresden da hils Dahl og i Berlin Steffens,1229 Kone og Clrchen! Lev vel kjre Andersen, alle Vennerne glde sig til atter at see Dem, men Ingen mere end Deres Sorella. [Udskrift]

Wohlgebohrenen Hrn H: C: Andersen Wien streich. fr: poste restante

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost