Dato: 26. juni 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Weimar 26 Juni 1844

Kjre, kjre Jonna!

Flygtigt har jeg nedskrevet i Brevet til din Bedstefader, hvor velsignet jeg har det her i Weimar, denne By er jo Hjertet for Tydsklands Byer hvad Litteraturen angaaer, den er ogsaa Hjertet for mig paa denne Reise-Udflugt. Man kappes Alle om at gjre mig det hyggeligt og godt, jeg maa see at fortlle dig lidt derom. Geheimereferendar, Kammerherre Beaulieu-Marconnay, er en stor Beundrer af min Musa og har indviteret mig til sig, vi boe sammen og jeg har det saa godt, bliver nsten kldt af og paa af Kammertjeneren! i forgaars var jeg med en Excellense Mller hos Storhertugen og Storhertuginden, hun er Sster til Keiseren af Rusland, og vist en meget klog Dame, hun underholdt sig meget med mig, Hofdamerne svrmede om mig, sagde mig smukke Ting, jo! jeg havde det godt kan du tro. men hvad er dette imod Opholdet igaar paa Slottet Ettenborg hos Arvehertugen [tilfjet: lever] han er virkelig saa elskvrdig ja, jeg vil sige, hun har endogsaa noget af Henriks just dette Indtagende! hun er blevet mig meget kjr! ved Taffelet havde jeg Plads hos Arvehertuginden, Datter af Kongen af Holland, hun lignede i Ansigtet Mad. Simonsen, men Figuren var bedre! hun var nydelig og talte smukt; Hertugen gik selv omkring og viste mig hele Haven, lste et af mine Digte for mig! viste mig hvor Gthe havde spillet Komedie, hvor Wieland, Schiller og Herder havde tumlet sig. Arveher-/tugen synes meget begavet og er fuld af Fyr og Flamme! hjerteligt trykkede han min Haand fr vi seent paa Aftenen skiltes! vi havde talt saa meget, ret udtalt os for hinanden, han har en smuk slank Figur, elsker Musik og Poesi, er en Ven af Liszt om hvem vi ogsaa talte, Liszt havde her ogsaa talt om mig. Imorgen skal jeg igjen ud til ham. Idag har jeg seet Slottet, frt omkring af Kansleren Mller, der er tre deilige Vrelser et for Schiller med Malerier af hans Vrker, eet for Gthe og eet for Wieland, ganske deilige! vi traf her igjen Storhertuginden, der underholdt sig med mig! Haven ved Belvedere hvor hun er om Sommeren mindede mig meget om Partier i Bregentved, jeg fortalte det og jeg beskrev Stedet og de elskvrdige Mennesker der; fortl Madms: Paape det, hun vil vist more sig derved. - Til Middag har jeg vret ved en Diner for min Skyld hos Excellensen Mller; Alle ere som sagt elskelige mod mig og frst nste Mandag reiser jeg, men hvad kan de andre Byer bringe mig, som Weimar, her har jeg det velsignet. Jeg bliver en nat i Jena og gaaer saa strax til Dresden og er om et Par Uger i Kjbenhavn, hvor jeg, selv i mine glade Timer, er jo opfyldt af Tanken om Eder Alle! / Dig og min trofaste Henrik lnges jeg meget efter! O Gid jeg havde Eder her! - Siig Henrik at han skulde fortlle sin Moder hvormeget man har spurgt mig om Nys og om Thorvaldsen. ehlenschlager bliver der gjort meget af her i Tydskland, men jeg kan ikke klage, Weimar har behandlet mig, som var jeg en ung Gthe! O hvor tidt vil jeg ikke huske disse Dage, huske de Timer jeg drev omkring i Haven med den unge Hertug, som ret fortrolig, jvnlige levede og aandede med mig! - Kammerherren jeg boer hos er meget smuk, ligner noget Rpsdorf, men langt dlere Trk, han har oversat Emilies Hjertebanken for de tydske Theatret, det vil sige efter en daarlig Oversttelse givet en poetisk, der nu opfres! jeg har fortalt ham meget om Heiberg og Fruen, siig hende det. - Hvert Minut er mig taget her i Byen, jeg maa skrive i en Fart, og derfor skriver jeg nok saaledes at du og din Bedstefader i Brevet han har faaet, slet ikke see det klart hvor velsignet jeg har det. Tnk saaledes mid i et fremmet Land, at modtages som en Beslgtet, finde et Hjem, Venner og Beundrede af de frste og bedste der! O Gud hvor det er velsignet! jeg fler det, Gud er mig alfor god! jeg tnker paa ham, paa mine kjre hjemme! hils din elskede Moder, din Fader, ja og ikke glemmer du Bedstemoderen, min Herlighed i Weimar vil fornie hende fortl lidt omstndeligt! / jeg skal hjemme fortlle hende mget om dette Ophold i Weimar, Gothes, Wielands og Schillers By.

27. Juni

I dette ieblik tilsiges jeg til det storhertugelige Taffel for Middagen, iaften er jeg paa Lystslottet, det morer mig! men snart ere: "De skjnne Dage i Aranjuez til ende!" [citat fra Schillers Don Carlos] - Jeg havde haabet at der var bleven mig endnu gjort glder ved et par Breve fra Hjemmet, men ingen ere indtrufne, nu veed jeg ikke bedre end at bede dig, at naar Du eller nogen skrive strax, da at sende Brev poste restante til Dresden, men gaaer der en 8 Dage, da post restante til Berlin. Skaf mig endelig Efterretning om Lykkens Blomst, men god Efterretning. Med min Tydsk gaaer det udmrket, jeg bliver endogsaa roest og man troer at jeg maa kunde blive jeg to Maaneder her, let selv overstte mine Eventyr. Hils nu Henrik, Eduard, Alle mine kjre! De to nysnvnte have faaet Breve fra mig sidst, Du ogsaa, at jeg skriver til Bedstefader er deels Hjertets Krans, deels Egennytte, jeg veed han skriver! lev vel, din trofaste, uforanderlige Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 45-48)