Dato: 8. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Christiane Dannemand
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 8 December 1873.

Deres Naade

vil tilgive at jeg har ladet et Par Dage hengaae fr jeg her besvarer Deres venlige Skrivelse, men jeg er syg, er det nu paa 14de Maaned; jeg kan ikke komme til Krfter, har Besvrlighed ved at gaae og da er Humeuret tidt ikke godt; jeg sidder stille hen og udretter Intet.

Deres Naade nsker min "Haandskrift" til en engelsk Dame, ligesaa Een til Dem selv; jeg har her den Fornielse at opfylde Deres Forlangede.

Hjerteligst og rbdigst

H. C. Andersen.

Deres Naade

Fru Grevinde L. Dannemand

Tekst fra: Solveig Brunholm