Dato: 1. januar 1824
Fra: H.C. Andersen   Til: Line Snitkier
Sprog: dansk.

Nytaarsmorgen 1827

Til Jomf. L. Snitkir.

Melancolia! blege Nordens M.
Med tunge Taare i det mrke ie!
Naar Solen synker i sin tause Grav,
Og Herrens Engle hist som Stjerner tindre,
Da nrmer du dig moderligt din Sn,
Og trykker kolde Kys paa blege Lber.
O vaagn mig snart af Livets tunge Drm,
Da Maalet for min Strben ei kan vindes.
Hist faar jeg Kraft at synge til hans Priis,
Som gav den Gnist, som der skal vorde Flamme!

Tilgiv mig, gode Pige, at min Sang.
Selv frste Dag i Aaret, sorgfuld lyder;
Men tungt slaaer Hiertet i mit unge Bryst
Og derfor maa dets Toner blive Vedmod.

Naar Vaaren kalder Liv af Dd og Grav,
Maaske den da din Brudekrans vil flette
Og muligt da den lille bly Viol
Min Gravhj pryder i den dunkle Aften.
Da er min Aand i Evighedens Hjem,
Der skal jeg som en Broder for dig bede. -
Min frste Sang i Aaret modtag Du,
Maaske det er min sidste her paa Jorden.

Deres rbdige

Andersen


-----

Bn!

Hulde Dd. Du Engel fra det Hie!
Fr mig snart til Hjemmets blide Kyst.
Roligt vil jeg lukke trtte ie.
Og indslumre ved dit kolde Bryst,
Thi for mig er Intet her tilbage,
Gud mig gav, men atter monne tage.
Dog i Dden selv jeg priser ham.

Mgtigt Haabet luet i mit Hierte,
Men nu er det evigt slukket ud,
Rdsomt Barmen svulmer i sin Smerte
O forbarm dig Almagts gode Gud,
Nu jeg lukke vil det vaade ie,
Gid det frst hist i det lyse Hie
Atter aabnes maa til Gldes Smiil;

Ak hvi gav Du mig det hede Hjerte,
At jeg fle kan for Skint og Stort.
Dog tilgiv, at i min vilde Smerte
Jeg tr dadle, hvad min Gud har gjordt;
Intet nske har jeg mer' tilbage,
Uden at du vil mig huldt borttage
Fra en Verden jeg ei fdtes for!

Lvet udenfor af Tret falder.
Efteraarets Storme nrme sig,
Hr mig Fader som dig her paakalder.
Hr min Bn du huldt forbarme dig!
Naar da hvide Vinterfugle skiule
Lvet i den mrke Ddninghule.
Lad dem dkke da min simple Grav.

Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm