Dato: 15. januar 1841
Fra: Christian VIII   Til: Fonden ad usus publicos
Sprog: dansk.

Vedlagte af Candidatus philosophi H. C. Andersen, i Rom, allerunderdanigst indsendte Ansgning, om Understttelse til Fortsttelse af hans Reise i Udlandet, ville Vi allernaadigst have Vor Direction for Fonden ad usus publicos tillstillet, for derover at nedlgge srskilt allerunderdanigst Forestilling. Befalende Eder Gud!

Givet i Vor Residentsstad Kjbenhavn d. 15de Januar 1841

Christian R.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen