Dato: 2. februar 1841
Fra: Christian VIII   Til: Fonden ad usus publicos
Sprog: dansk.

Vi ville, i Betragtning af de allerunderdanigst anfrte Omstndigheder, have Candidatus Philosophi H. C. Andersen bevilget til indbemeldte jemed en yderlige Understttelse af 600 Rbd., S. M. af Fonden ad usus publicos.

Kibenhavn den 2den Februar 1841

Christian R.

(Bemrkning med Blyant: Anvises d. 5. Februar = 600 rd. r.s.)

Tekst fra: Helge Topse-Jensen