Dato: 1. november 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

[1ste Nov. 1831]

Imorgen er det Deres Fdsels Dag! jeg har tnkt saa meget der paa; men jeg kan dog ikke gjre Dem nogen ret Glde, i hvor gjerne jeg vilde. Forre Dem noget der kostede Penge vilde De ikke synes om, ellers veed Gud jeg gjerne kjbte hvad jeg kunde; skrive Dem et Vers, det er da i Grunden Narrestreger, hvad skulde det kunde fornie Dem? Naa, jeg vil ligefrem sige Dem, at jeg holder saa inderlig meget af Dem, maaskee mere end De troer, med min hele Sjl hnger jeg ved Dem, gid De ogsaa kunde fle det! Gid De kunde have Fortrolighed til mig, broderlig Fortrolighed, frygt ikke at jeg er aabenmundet, uden med mine egne Sager! Gid jeg ret kunde lade Dem lse i mit Hjerte, vinde Dem paa denne Dag ret for mig! Den inderligste Tiltroe kan maaskee fortjene det af Dem O, hvor jeg har lngtes efter at tale med Dem, ret ie mod ie, at finde det Meget, det store Meget jeg drmmer mig i Dem. Maaskee er det min Phantasie, der her har afmalet mig Noget der aldrig kan finde Sted. Ligger der mueligt Noget hos Dem, der gjr at De ikke kan nrme Dem mig saaledes [som] jeg vilde det? rlig vildejeg sige Dem enhver af mine lnligste Tanker, thi jeg anseer Dem for min Ven, uden Dem harjeg ingen; og dette er grndselst knusende; De er tidt saa alvorlig. Hvad fattes Dem? Hjlpe Dem veed jeg nok jeg ikke kan, men rlig, broderligt talt, jeg vil fle Deres Sorg med Dem,jeg vil kjre Eduard jeg vil Alt, Alt hvad der kan der maaskee kan trste Dem ...

Tekst fra: Helge Topse-Jensen