Dato: 4. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Basns den 4 Juli 1862.

Kjre Ven!

Overmorgen er De igjen i Kjbenhavn og fem eller sex Dage efter reise De til Udlandet. De vil, haaber jeg til Gud, have stort Gavn, i Sundheds Henseende, og megen Glde denne Reise! Jeg er meget glad ved at jeg med Jonas skal tilbringe flere Uger med Dem og Deres, meest i det deilige Bjergland. Tak fordi De af Dem selv skrev mig til fr De tog ud paa Astrup, jeg har endnu kun et Par Ord at fie til de givne Oplysninger. Den 16 Juli, tnker jeg at vre igjen i Kjbenhavn og vilde da gjerne til den tyvende vre fix og frdig, da jeg paa Udreisen har lovet at lgge Veien over Glorup og blive der et Par Dage; Bestemmelsen til Udreisen. for Jonas og mig blive[r] uforandret, om Gud vil, vi reise den 25de Juli, men istedetfor at vi begyndte Reisen sammen sidst i Corser, mder jeg ham nu paa Dampskibet ved Svendborg Fredag den 25 Juli og da gaae vi over Flensborg i lige Fart ned til Brunnen; paa denne Reise blive vi intet Sted, hvorhen De kan skrive os til, De maa skrive Jonas til saa at han erholder det i Kjbenhavn senest den 24 Juli, det kan skee naar De strax skriver fra Frankfurth; fr om Aftenen den 30 Juli kunne vi frst naae Brunnen og det er nskeligt at vi to komme frst, da tage vi imod Dem, og De vil ogsaa ikke kunne komme tidligere end den 3Ite naar De slaaer Dem lidt til Ro i Zrich hvor De maa tage ind i Bauers Pension; og da siden vil anvende to eller tre Dage paa Ragatz; til Einsiedeln beder jeg Dem tage en dansk Bibel med, som jeg tenker Conrad Rothe vil sende Dem; jeg lovede Bibliothekaren i Einsiedeln, en hist elskvrdig og dannet Mand, Jonas har hans Navn opskrevet, at han fra mig skulde faae et Eksemplar af den danske Bibel, den vil indfre Dem hos ham og De faaer da bedre hele Klostret at see. Lad os i Brunnen finde Brev fra Dem poste restante, med den Dag, nogenlunde, vi kunne vente Dem; skriv fra Ragatz. Naar jeg nu den 16de kommer til Kjbenhavn vil jeg gjerne den nste Morgen tidlig, lse Pas; maa derfor Jonas have Deres Skrivelse for, at han hos Poletiet kan hve samme. Derfra gaaer jeg i Privat Banken, hvor jo Alt er ordnet med Hensyn til at man udsteder Creditivet, dette skal vre paa Spanien, (jeg har opgivet Stederne) og maa Summen ikke vre ringere end paa 1600 Rdlr; er det ndvendig at Hr Etatsraad Fugl erindres herom, for at jeg paa een eller to Dage kan have dette istand? Credit Beviserne kan jeg vel strax kjbe? Dernst beder jeg om i rede Penge fra Sparekassen 400 Rdlr; disse kan maaskee Jonas have til mig eller jeg strax kan hve dem hos Hr Boye, (jeg veed ikke hans Titel). Maa jeg dernst erholde Boyes Adresse, ikke blot den at han er at finde i Sparekassen, men hans Bolig, Stedet hvorhen jeg fra Udlandet kan skrive ham til om det behves. Det er Alt hvad jeg erindrer ligger mig paa Hjertet. De skriver at jeg i Deres Reiseplan har antydet paa een Dag fra Manheim til Zrich, det lader sig gjre, men jeg forstaaer ikke at jeg har opgivet det da jeg jo veed De vil til Basel, og kun derfra, eller fra Freiburg kan jeg have opgivet som en Dag Reise lige til Zrich. Jeg tnker mig at De reiser herfra Lverdag den I2te Sndag aften er De i Hanover, men Theatret er bestemt ikke aabent, altsaa reiser De, ikke tidlig om Morgenen, men op ad Dagen Mandag til Cassel; 15de og 16de til og i Frankforth, derfra naaer De Basel Lverdag Eftermiddag, med Middagstoget; om Sndag den 20de kommer De til Zrich, Alt endnu saaledes som De har opgivet i Deres Brev, kun at jeg [har] sat Lverdag og ikke Fredag til Afreise og slaaer en Streg over Hanover. I Zrich 2 Dage, i Ragatz 1 Dag, Opholdet der mindst to Dage, en halv Dag til Richterwyl og strax derfra til Einsiedeln 1 Dag, en Dag i Einsiedeln Dagen derpaa til Brunnen, altsaa 7 Dage men det er rigtig nok to Dage tidligere end Jonas og jeg naaer Brunnen. Drag Tiden lidt mageligere ud.

hjerteligst

H.C.A.

I Richterswyl er et ret godt Hotel, tager De frst op af Dagen fra Ragatz kan De overnatte i Richterswyl og derpaa tidlig om Morgenen gaae til Einsiedelen den nste Dag og om Aftenen vre i Brunnen, men det er anstrzengende.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen