Dato: 26. september 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

[Kbhvn. 26/9 1834].

[Min] kjre Sster Jette!

Nu sidder jeg i Nyhavn, Charlottenborg-Side, hvor aldrig Solen kommer, men det er just som det br vre, skal der vre Gilde, saa lad det vre til Gavns! En kold, nordisk Skygge ligger over mit Arbeids Vrelse, men udenfor seer jeg Vimpler og Segl, Skibene komme og gaae i det grnne Vand i Canalen, Blgerne nikke imellem lidt, naar Maanen skinner paa dem og saa have de noget veemodigt, synes at vilde fortlle om forrige Aar da de skinnede som svovl Ild i den blaae Grotte og havde rde Kinder ved Skinnet af Vesuv, nu er det ganske anderledes og tale kan jo Blger heller ikke, det gjr mig ondt for de smaae Stakler, de fryse vist ogsaa snart ihjel, jeg har en Anelse om det, skjndt vor Almanak intet spaaer om Vinter eller Sommer. - Mit Sovkammer, er derimod beliggende mod Syden, den bothaniske Have ligger, som en grn Lombarder Slette bag Gaardmurens Alperkke. - Der staaer i Haven en hi bladfuld Poppelpiil, ved Maanskin seer den ganske sort ud, saa tnker jeg paa de mrke Cypresser og alt det Smukke jeg drmte om forleden. Ja, jeg har drmt saa tydeligt at jeg var i Italien ifior, at jeg maa skrive en italiensk Roman, udaande Alt hvad jeg drmte og saae. Bogen er snart frdig og det er forunderlig med Folk, som have vret i Rom, naar de hre et Stykke deraf, saa faae de Taarer i inene, ordenlig et Slags Hjemvee. Et Par Venner der har hrt lidt, finde det saa vel skildret at de Alle sige: men Du har bestemt vret i Italien. Forleden lste jeg ellers de tre frste Blade for en klog Kone, som ikke har vret der og hun sagde strax, og det fr hun endnu havde nogen Begivenhed eller Situation inde, nei, det er ganske Andersen! De har ikke vret i Italien. Hun slog min smukke Tro paa Drmmens Virkelighed ihjel og det uagtet jeg ikke er overtroisk og troer paa de kloge Koner. - De husker jo nok i mit Livs Erindringer, som jeg lod Dem kigge lidt i, var der ogsaa en klog Kone, der spaaede min Faders Dd, og sagde at dde han, da vilde jeg mde hans Gjenfrd, det var grusomt sagt og til ingen Nytte, denne sidste Kone har baaret sig ligesaa dan ad! - Jeg har ellers havd en Fornielse i disse Dage, jeg har saamn faaet Brev fra Jette Wulff, den kjre, eiegode Sster, Brevet er rigtignok et Aar gammelt, men det gamle er ogsaa godt. - Alvorligt talt; det Brev De ifior gav Thiele at besrge til mig, bragte Bissen mig hjem fra Rom, han havde faaet det af Btcher sagde han. - De veed hvad Tid De sendte det til Thiele, veed hvorofte jeg spurgte om det, har vel ogsaa hrt hvad Tid jeg forlod Rom, hvor Bissen da ikke havde Idee om noget Brev fra Dem til mig. Veed De hvad, men det er sagt mellem os, Brevet har neppe vret ude af Kjbenhavn. Bissen boer hos Thieles og nu har han faaet det for at levere mig. Men De skal ikke tale noget derom, det er ikke vrd at stte ondt Blod, der er nok i denne Verden og Brevet har jeg jo, det er skrevet med sort og med rdt Blk. -

Tekst fra: Helge Topse-Jensen