H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra M. L. Nathanson til H.C. Andersen 6. december 1851

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 6. december 1851
Fra: M. L. Nathanson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til Hr. Professor H. C. Andersen.

Deres Anmodning til os om at optage den af Dem i "Fædrel." for i forgaars indrykkede Artikel om "Hyldemoer"som Svar paa vor Anmeldelse, kunne vi ikke efterkomme, idet vi i denne Henseende maae henvise Dem til vor Erklæring i denne Tidende Nr. 246, som vi i et lignende Tilfælde have afgivet og som lyder saaledes:

"Vi finde os dog for Ordens Skyld foranlediget til at bemærke, at saavist vi aldrig undslaae os for at optage et i en sømmelig Tone affattet Forsvar af den, der i vort Blad er blevet angrebet, lige saavist ville vi ikke for Eftertiden giøre det, naar Vedkommende ikke umiddelbart henvender sig til os".

REDACTIONEN.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost