Dato: 12. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

[hul i papiret]

Basns ved Skjelskjr den 12 Juni 1859

Kjre Fru Balling!

Det er Pintsedag, deiligt Solskin,
Sen blank og blaa udenfor; nsten
hele Huset er i Kirke, jeg har feiret
min Pinse ved at gaae i Skoven
og nu sidder jeg og skriver til De[m,]
er med Tankerne hos Dem, D[eres]
Moder og Sster, der sidde i d[en]
varme By, der maa vre tryk[ken-]
de derinde. Omtrent tolv Dage
har jeg nu vret paa Landet; jeg
blev, som De veed, de to frste
Dage i Sor hos Ingemanns; det
var fornieligt at see hvorledes den
festlige Glde, fra 28 Mai, havde
ligesom forynget de to kjre
Gamle. En smuk Idee finder jeg at
Bnderne fra den Egn hvor Ingemann /
var Prst, have bragt i Udfrelse,
idet de sendte Digteren en deilig
Vase med hans og hans afdde
Faders Navne paa. Guldhornet saa
kunstnerisk smukt ud. Her er
da i denne Tid Komedie i Skjelskjr,
Orlanmundts Selskab, men jeg tager
naturligviis ikke derind i denne
Varme, for at see mindre gode
Forestillinger i et lille Locale.

En Deel god Musik have vi her
paa Basns; Huuslreren, Hr
Ferslev, Ftter til Sangen, er meget
musikalsk og har Smag, han spiller
for os af Mendelsohn, Hartmann
og Gade. Jeg vil haabe at naar
dette mit Brev kommer til Dem,
de Alle ere friske og vel! jeg bliver
her paa basns til den 20 Juni, reiser
da til Silkeborg hvor jeg rimelig-
viis opholder mig til den fjerde
Juli; da gaaer det Vesterpaa, til /
Havet og Sandklitterne, lidt besvrlig
anderledes end Jernbanefarten,
bliver vel disse Udflugter, maa
nu kun Veir og Befindende
holde sig til det Gode. - Med
stor Begjrlighed griber jeg efter
Aviserne da jeg har den strste
Interesse for at vide hvorledes
det gaae de Kjmpende i Lom-
bardiet, maatte de kun, ved
Sommerens Ende, Striden vre
udstridt og man kunde tnke
paa at besge Italien i Fred og
ro. Michael Wiehe er netop
i Dag kommet til Paris, der var
hans Bestemmelse; jeg traf ved
min Ankomst her til Basns, hans
Frue i Besg hos Forpagter Wiehe,
hun var her til i Tirsdags, da
hun skulde mde sin Mand i
Korsr, han har jo givet Forestillinger
i Aarhus, og de tilsammen gaae /
over Kiel til Paris og Schweitz.
Glder De mig med Brev, da
gaaer det i denne Uge endnu
til "Basns ved Skjelskjr", senere
til "Silkeborg"; derovre, eller
i det mindste paa Reisen i
Jylland, tnker jeg at mde
den engelske Familie Marryatt
der jo vil bereise vort Fastland
op til Skagen og hele Vestkysten.
De forlade Kjbenhavn nu efter
Pintse. - Her fra den landlige
Stilhed er ikke Meget at fortlle,
jeg maatte da skrive op hvad Gjgen
fortalte, hvad Lrke og Nattergal
sang, men det gjemmer jeg til
Eventyrene, et saadant om "Veir-
hanen og Gaardhanen" har jeg
skrevet herude. Hils nu hjerteligt Deres
Moder og Sster.


Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 239, billed 6629-32)